Service- & vaskehall

Vaksehall
Med dekk som spesialitet

I servicehallen vår kan du kjøpe dekk fra et rikholdig sortiment. Dekksalget her er rekordstort i norsk sammenheng.  Verkstedet utfører småservice, mindre reparasjoner og oljeskift.